Herindeling Landgraaf op 28 juni voor de rechter

© Bing Maps
De gemeente Landgraaf heeft de gang naar de rechter gemaakt, in de hoop onder herindeling met Heerlen uit te komen.
?Advocatenkantoor AKD heeft namens de gemeente twee procedures aangespannen, een bij de bestuursrechter en een bij een civiele rechtbank. De twee zaken worden in één zitting behandeld. Dat gebeurt op woensdag 28 juni in Maastricht.

Onrechtmatig

Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt dat de rechtbank oordeelt dat de procedure voor herindeling onrechtmatig is, omdat die door de provincie wordt opgelegd. De burgerrechter wordt gevraagd om het hele besluitvormingsproces bij de Provincie te stoppen. De bestuursrechter krijgt het verzoek om het herindelingsontwerp te schorsen, of in ieder geval de hele zaak op de lange baan te schuiven tot er een referendum is gehouden onder de Landgraafse bevolking.

Dubbel

Bij de oppositie in de gespleten Landgraafse gemeenteraad heerst een dubbel gevoel over de rechtszaak. "Op die manier jaagt het college de inwoners van Landgraaf onnodig op kosten", laat Robin Reichrath weten namens de PvdA-fractie. Een voordeel is volgens hem wel dat de Provinciale Staten op 6 juli de uitspraak van de rechter kan meenemen in hun beraadslagingen.

Anders

Bij eerdere herindelingen elders in het land kregen tegenstanders geen poot aan de grond bij de rechter. Maar volgens Landgraaf is deze kwestie anders. Zo is ingebracht dat op basis van het Europees Handvest verplicht een referendum zou moeten plaats vinden. In die andere zaken heeft de rechter zich daar niet over uitgesproken, aldus het college van B&W van Landgraaf.