Geen beperkingen voor Solar Festival

Solar Weekend in Roermond mag begin augustus zonder beperkingen gewoon doorgaan. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald.
Buurtbewoners hadden een verzoek ingediend om de muziek op de camping na 23:00 uur te beperken en de eindtijd te vervroegen tot 1:00 uur om de geluidsoverlast te beperken.

Afgewezen

De buurtbewoners wilden daarnaast dat er voor een grotere bufferafstand tussen de camping en de woningen aan de noordzijde van het terrein wordt gezorgd. De rechter heeft alle vorderingen echter afgewezen. Hij oordeelt dat de gemeente voldoende heeft gemotiveerd dat de muziek op de camping gefaseerd moet worden afgebouwd vanuit veiligheidsoogpunt.

Maatregelen

Daarnaast vindt de rechter dat de Solar-organisatie in overleg met de gemeente voldoende maatregelen heeft genomen om het risico op geluidsoverlast in de nacht te beperken.