Limburgse gemeenten ervaren meeste buurtoverlast

© iStock
Inwoners van de gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen ervaren bovengemiddeld hinder van buurtoverlast.
Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Te hard rijden

Het CBS vroeg Nederlanders van vijftien jaar en ouder naar verschillende vormen van buurtoverlast. Deze zijn verdeeld over drie hoofdgroepen: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste Nederlanders hinder ervaren van verkeersoverlast in hun buurt, met name van te hard rijden. Ook fysieke verloedering van de woonomgeving leidt vaak tot ergernis.

Uitschieters

Waar het landelijk gemiddelde van inwoners die buurtoverlast ervaren op 43 procent ligt, ligt het gemiddelde in de vijftig grootste gemeenten van Nederland op 49 procent. Naast Sittard-Geleen en Heerlen springen ook Schiedam, Rotterdam en Den Haag negatief uit het onderzoek.
Ondanks deze cijfers, kan het CBS wel concluderen dat vrijwel alle vormen van buurtoverlast sinds 2005 afnemen. Overlast door buurtbewoners is de enige overlastvorm die sinds dat jaar meer voorkomt.