CDA en D66 maken zich sterk voor station Grubbenvorst

De kersverse regeringspartijen CDA en D66 maken zich in de Tweede Kamer sterk voor het alsnog aanleggen van station Grubbenvorst.
Dat station maakte aanvankelijk deel uit van de elektrificatie van de Maaslijn. Dat is de treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen. Maar door een onverwacht tekort, wil het provinciebestuur station Grubbenvorst schrappen. Dat tekort wordt onder meer veroorzaakt doordat het Rijk geen BTW compenseert. Volgens de provincie is dat in strijd met gemaakte afspraken.
Financiële mogelijkheden
In schriftelijke vragen willen D66-Tweede Kamerlid Rob Jetten en CDA-kamerlid Maurits von Martels weten welke financiële mogelijkheden er zijn om toch het hele plan te realiseren, inclusief station Grubbenvorst.

Greenport

Zij wijzen op het grote economische belang van de nabijgelegen Greenport Venlo Campus. 'Dat moet daarom met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn', aldus beide kamerleden. Ook willen zij weten of de provincie het ontstane tekort had kunnen voorzien en daar rekening mee had kunnen houden. Jetten en Von Martels willen graag dat de regering voor 10 november hun vragen beantwoord. Want dan moet het Limburgs Parlement een knoop doorhakken. Dat heeft zelf een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over de kwestie.