Romeins badhuis in laatste fase van restauratie

© Thermenmuseum
In het Thermenmuseum in Heerlen is de laatste fase van de restauratie van het Romeins badhuis gestart.
Het badhuis wordt zoveel mogelijk teruggebracht naar de staat waarin het tijdens de eerste opgraving in 1941 is aangetroffen.

Romeinen
Bij de restauratie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde bouwmaterialen en technieken die de Romeinen destijds ook gebruikten.

Steenfabriek

Replica's van dakpannen en tegels worden gemaakt van Brunssumse klei, bouwstenen gekapt uit Kunradersteen. In een steenfabriek in Maastricht worden de replica's speciaal met de hand gevormd.