Automatisering moet Limburgse logistiek helpen

© iStock
Limburgse bedrijven proberen met automatisering en robotisering het dreigend tekort aan personeel in de logistiek terug te dringen.
In onze provincie neemt het aantal distributiecentra fors de komende tijd fors toe, maar door die groei dreigt een groot tekort aan personeel.

Automatische systemen
Inther uit Venray ontwikkelt automatische systemen voor distributiecentra. Volgens directeur Martijn Herder kan op deze manier de vraag naar personeel verkleind worden. "Wij bouwen systemen waarbij producten over een transportband worden vervoerd. Dit is efficiënter."

Zelfstandige robots
Accerion in Venlo heeft een systeem ontwikkeld waardoor robots zelfstandig kunnen rijden. Met het positioneringssysteem uit Venlo zijn robots niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld sensoren in de grond die de weg wijzen. "Hierdoor kunnen is het in de toekomst heftrucks zonder chauffeurs pallets van de ene naar de andere plek rijden," zegt Willem-Jan Lamers van Accerion.

Jupiter
"Ons systeem, Jupiter, is een kastje met camera's erin", vervolgt Lamers. "Die herkennen de grond en weten daardoor precies waar ze zijn." Momenteel testen bedrijven in Europa en Amerika Jupiter. Volgens Accerion kan het systeem helpen om het grote personeelstekort in logistieke centra terug te dringen. Dan kan er nog meer werk door robots gedaan worden.

Mensen nodig
Toch zullen robots en automatisering de mens nooit helemaal kunnen vervangen. "Systemen moeten worden aangestuurd, bijgesteld. Daarvoor zijn mensen nodig," aldus Martijn Herder van Inther. Volgens hem zal de vraag naar hoger opgeleid personeel wel groter worden.