Bovens wil straf op schending integriteit bestuurders

© L1
De integriteitsregels waar politici en bestuurders zich aan moeten houden, moeten in de toekomst ook afdwingbaar worden met straffen.
Gouverneur Theo Bovens werpt dat balletje op in een opiniestuk in De Limburger.

Sancties

Volgens de commissaris van de Koning is het openbaar bestuur vrijwel de enige beroepsgroep waarvoor wel regels gelden, maar geen sancties als die regels worden overtreden. Bovens stelt voor om volksvertegenwoordigers of raadsleden die over de schreef gaan te straffen met een korting op hun salaris, tijdelijke schorsing of het afnemen van het woordvoerderschap over een bepaald onderwerp.

Jo Palmen

In het stuk pleit Bovens er ook voor dat de minister of de Commissaris van de Koning een sterkere rol moet krijgen in het bewaken van de integriteit in het lokale bestuur. Volgens de gouverneur is dat nodig als gemaakte afspraken over integriteit door een gemeenteraad worden genegeerd, zoals afgelopen jaar in Brunssum gebeurde. Daar werd Jo Palmen benoemd tot wethouder, terwijl een integriteitsrapport over hem grote twijfels had over zijn geschiktheid.