Bewoners villawijk Maastricht naar rechter om komst azc

© Bing Maps
Omwonenden van het geplande asielzoekerscentrum in de wijk Sint-Pieter in Maastricht stappen naar de rechter.
Ze doen dit omdat de gemeente hun bezwaren tegen de komst van het AZC heeft afgewezen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil er voor een periode van maximaal vijf jaar 250 asielzoekers huisvesten.

Geluidsoverlast

De omwonenden vrezen voor geluidsoverlast en aantasting van hun privacy. Het is de bedoeling dat in het pand aan de Parkweg een deel van de mensen komt wonen die nu nog in de voormalige gevangenis in Maastricht wordt opgevangen. Deze locatie gaat dicht. Half september moeten alle asielzoekers daar vertrokken zijn.