Laatste raadsvergadering Brunssum zonder burgemeester

© Jean-Pierre Geussens
Burgemeester Luc Winants is niet aanwezig bij zijn laatste raadsvergadering in Brunssum.
In de vergadering wordt dinsdagavond opnieuw gesproken over de omstreden wethouder Jo Palmen. Op de agende staat een langslepend conflict tussen hem en de gemeente.

Opgestapt

Palmen was eerst raadslid in Brunssum, maar werd korte tijd geleden benoemd tot wethouder. Toen daarna bleek dat een integriteitsonderzoek negatief uitpakte, wilde een meerderheid van de raad hem niet wegsturen. Burgemeester Winants besloot vervolgens om op te stappen. Gerd Leers volgt hem per 1 januari op als waarnemend burgemeester.

Groot gevaar

Uit het integriteitsonderzoek blijkt dat Jo Palmen als wethouder een groot gevaar vormt voor Brunssum. De minister van Binnenlandse Zaken bemoeit zich inmiddels ook al met het conflict en bekijkt of het mogelijk is om in te grijpen.

Mogelijk wordt dinsdagavond opnieuw gesproken over het al dan niet aanblijven van Palmen als wethouder.
Volg L1-verslaggever Marcel Penders vanuit de raadszaal.