Provincie keurt doden van bevers goed

© Istock
De provincie heeft groen licht gegeven voor het doden van bevers als uiterste maatregel om schade te voorkomen.
Ze heeft ingestemd met een aanpassing van het huidige Faunabeheerplan. Dat loopt tot en met 2020.

Schade

Limburg telde in 2016 ongeveer 625 bevers. Een deel daarvan zorgt voor steeds meer overlast. Zo worden dijken ondergraven, worden dammen gebouwd die tot overstromingen leiden en zorgen de beesten voor schade aan landbouwgewassen.

Vol

Tot nu toe werden bevers waar nodig gevangen genomen en elders weer losgelaten. Maar volgens de provincie is dat lang niet altijd meer mogelijk, omdat alle geschikte gebieden in Limburg vol zitten. Eerder probeerde de provincie nog bevers te slijten aan andere provincies, maar die toonden geen interesse.

Oplossing

Als andere maatregelen, zoals het verlagen of afbreken van dammen of het verwijderen van een burcht, ook niet genoeg soelaas bieden, mag een bever worden gedood. Waterschappen en andere terreinbeheerders zijn de uitvoerders van dat plan.
In het aangepaste Faunabeheerplan wordt uitgegaan van minimaal 500 bevers in die gebieden die het meest geschikt zijn.