Provincie wil zich niet bemoeien met woonwagenbeleid

© iStock
Het provinciebestuur voelt er niks voor om zich te gaan bemoeien met het woonwagenbeleid. Want dat is een taak en bevoegdheid van gemeenten, zo staat in het antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks.
Die partij wil dat het provinciebestuur zich waar mogelijk gaat inzetten voor behoud van de woonwagencultuur in Limburg.

Genoeg standplaatsen

Statenlid Andy Rossel verwees daarbij naar een rapport van de Nationale Ombudsman. Daarin staat dat de overheid de woonwagencultuur moet beschermen door te zorgen voor genoeg standplaatsen. Daarom vroeg Rossel het provinciebestuur om een inventarisatie van de situatie in de 33 Limburgse gemeenten. En zonodig het aangaan van een 'dialoog' met hen.

Wettelijke taken

Maar dat ziet het provinciebestuur dus helemaal niet zitten omdat het geen wettelijke taken heeft op dit gebied en ook geen zelfstandig beleid voert. 'We moeten de controlerende rol van de gemeenteraad niet willen overnemen', aldus het provinciebestuur.
Een mening over het behoud van de woonwagencultuur vindt het om al die redenen dan ook niet relevant.