Zuid-Limburg beveiligd tegen overstromen Maas

De locatie van het Grensmaasproject bij Itteren © Consortium Grensmaas BV
Ruim twintig jaar na de twee grote overstromingen in 1993 en 1995 is Zuid-Limburg nu veilig voor de Maas. De werkzaamheden in het gebied gaan de komende jaren nog door.
Consortium Grensmaas dat Zuid-Limburg moet beschermen tegen een nieuwe hoogwatergolf, is eerder dan gepland klaar met die beveiliging, liet het samenwerkingsverband van aannemers woensdag weten. Het consortium spreekt van "een historische mijlpaal".

Afspraak

De afspraak was dat de Maas op 31 december 2017 beveiligd zou zijn tegen overstromingen. "Die afspraak is het consortium nu al nagekomen", aldus de samenwerkende bedrijven in een verklaring. ?Op 9 november wordt in Itteren, waar de werkzaamheden begonnen, een gedenksteen geplaatst.

Terugverdiend

De komende jaren wordt het gebied nog verder ontwikkeld. De kosten die het Consortium Grensmaas zal maken voor de hoogwaterbescherming, dijkverhogingen, de bouw van twee bruggen en de herinrichting van 1000 hectare grond langs de Maas tot natuurgebied, bedragen in totaal 700 miljoen euro. Dat geld wordt terugverdiend via ontgrindingen. Daartoe moet de komende zeven jaar nog 30 miljoen ton grind omhoog gebaggerd worden.