Conclusie college B&W Landgraaf: Rapport fusie kan van tafel

© Google Streetview
Het college van B&W van Landgraaf heeft geen goed woord over voor het rapport van oud-minister Klaas de Vries over de voorgenomen fusie van Heerlen en Landgraaf.
Daarin concludeerde De Vries, die door het provinciebestuur als onafhankelijk adviseur was aangetrokken, dat die herindeling onvermijdelijk is.

Vaag

Volgens het Landgraafse college ontbreekt in het rapport van De Vries 'de crux'. Zo wordt nergens aangetoond wat concreet de meerwaarde is van de fusie. 'Dat blijft hangen in het vage'. Dat bijvoorbeeld het aantal werklozen en bijstandsgerechtigden of het aantal alcohol- en drugsverslaafden vermindert, maakt De Vries nergens plausibel, aldus het college.

Draagvlak

Het vindt ook dat niet wordt ingegaan op het gebrek aan draagvlak. Zowel in de gemeenteraad als in de Landgraafse samenleving.

Opstapje

Verder wordt nergens onderbouwd dat de fusie van Heerlen en Landgraaf een opstapje is naar een grotere fusie in Parkstad, zo stelt het college. De conclusie van B&W van Landgraaf is dan ook dat het rapport van tafel kan. Op 6 juli neemt het Limburgs Parlement een besluit over de fusie.
Woensdag vindt in Maastricht de rechtszaak plaats die Landgraaf heeft aangespannen tegen de provincie. De inzet daarvan is het stopzetten van de gedwongen herindeling.