Provincie werkt aan aanpak onkruid knolcyperus

De knolletjes van de knolcyperus worden in Zuid-Europa gegeten en smaken naar amandelen
Er wordt gewerkt aan een oplossing voor een effectieve bestrijding van de knolcyperus.
Dat is een steeds verder voortwoekerend onkruid dat een groot probleem dreigt te worden voor de landbouw, vooral omdat het zich razendsnel voortplant.
Volgens CDA-gedeputeerde Hubert Mackus is een aantal partijen bij de aanpak van de knolcyperus betrokken, onder wie de provincie en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.
In antwoord op vragen van CDA-statenlid Johan Geraats zei Mackus 'dat het probleem bij ons bekend is'.

In gevaar

In het Limburgs Parlement wees Geraats er op dat een aantal teelten in gevaar komt door de knolcyperus. Daardoor komt ook de export van bepaalde landbouwproducten in gevaar, aldus het CDA-statenlid. Daarom pleitte hij ervoor dit 'serieuze probleem serieus op te pakken'.