Stadspartij Roermond stapt uit coalitie

© iStock
De Stadspartij Roermond (SPR) is vrijdagmiddag uit de coalitie in Roermond gestapt.
De partij denkt haar standpunten beter te kunnen uiten buiten de coalitie.

Niet gehoord

Vanaf maart 2014 heeft de SPR deel uitgemaakt van een coalitie, bestaande uit 7 fracties en 6 wethouders in het College. De eenmansfractie voelt zich niet genoeg gehoord binnen de coalitie en vindt haar wensen te weinig terug in het beleid.

Boodschap

De SPR gaat haar boodschap en standpunten nu buiten de coalitie uiten. Waar het inhoudelijk kan of meerwaarde heeft zal de SPR besluiten, moties en amendementen steunen; los van de fractie die deze indient.