Grootste partijen Eijsden-Margraten vormen coalitie

De twee grootste partijen in Eijsden-Margraten - CDA en Eijsden Margraten Lokaal (EML) - gaan de nieuwe coalitie vormen.
Daarmee volgen zij het advies van de twee verkenners Ben van Essen en Ad de Kroon.

Afgedekt

Die hebben geconcludeerd dat de programma’s van beide partijen goed bij elkaar passen en dat met de coalitie van CDA en EML 70 procent van de kiezers wordt ‘afgedekt’. CDA en EML hebben al afgesproken dat zij allebei twee wethouders leveren of ieder 2 fte als wethouder.
Dat laatste betekent dat ook meer dan twee personen wethouder kunnen worden maar dan in deeltijd. Een knoop moet daar nog over worden doorgehakt.

Raadsprogramma

Van Essen en De Kroon gaan nu samen met CDA en EML een raadsprogramma schrijven waarover de gemeenteraad zich op 8 mei uitspreekt. Op basis daarvan komt er dan een coalitieprogramma. Het streven is om eind mei de nieuwe wethouders te installeren.

Teleurgesteld

De linkse partijen GroenLinks, D66 en PvdA zijn teleurgesteld over de gang van zaken. Zij hadden gehoopt met EML een coalitie te kunnen vormen, zonder het CDA. Zo’n coalitie zou goed zijn geweest voor 11 van de 21 zetels.

EML

Maar EML was daar geen voorstander van. Zo’n coalitie was voor hen niet aan de orde. De beoogde coalitie van CDA en EML kan rekenen op 15 van de 21 zetels. Bij de verkiezingen van 21 maart bleef het CDA de grootste met 8 zetels, evenveel als in 2014. Eijsden Margraten Lokaal behaalde er zeven, een winst van één zetel.
GroenLinks ging van één naar twee zetels, de PvdA zakte van drie naar één zitje. VVD en D66 bleven gelijk met respectievelijk twee en één zetel.