Provinciebestuur: Referendum herindeling tegen de regels

© Google Streetview
Het provinciebestuur ziet liever geen referendum over de herindeling tussen Heerlen en Landgraaf, omdat een referendum in strijd is met de regels.
Gedeputeerde Ger Koopmans baseert zich daarbij op een advies van de landsadvocaat.

Procedure
Als het gaat om een advies van de provincie over herindeling is een volksraadpleging niet mogelijk. Er kan namelijk geen referendum worden gehouden over een advies. Van een verplichting voor het houden van een referendum kan dan ook geen sprake zijn, zo concludeert de landsadvocaat. Het zou de herindelingsprocedure bovendien 'op onaanvaardbare wijze' doorkruisen.

Fractievoorzitters

De vergadering van fractievoorzitters in het Limburgs Parlement, het Presidium, had eerder geconcludeerd dat aan alle voorwaarden voor een referendum is voldaan. Het verzoek voor de volksraadpleging komt van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf.

Datum herindeling Heerlen-Landgraaf op de tocht