Twijfel over overlevingskans zalm en beekforel in Geul

Archief: De Geul © Twitter Waterschap Limburg
Visstandbeheerders maken zich zorgen of de uitgezette zalmen en beekforellen zich wel kunnen handhaven in de Geul.
Vervuiling door met name mest is de reden dat de Visstand Beheer Commissie Geul & Zijbeken VBC twijfelt of de uitgezette vissen in de Geul blijven.

Belgische mest

Op dit moment is de rivier flink vervuild door Belgische mest. Die werd vorige week vrijdag uitgereden langs een zijriviertje van de Geul in de buurt van Plombières. Door die dumping ruikt de Geul tot aan Valkenburg naar mest.

Gevlucht

Twee weken geleden werden in de Geul nog jonge beekforellen uitgezet. Door de golf mest die nu in het water zit, vluchten die vissen voor een grootdeel weg naar de Maas. Dit voorjaar werden duizenden jonge zalmpjes uitgezet in de rivier, daarvan werden er twee weken geleden zo'n 400 teruggevonden.

Nitraat

De visstandvereniging vermoedt dat op of bij de grens vaker mest wordt uitgereden of gedumpt in de Geul. De VBC concludeert dat uit de hoeveelheid nitraat in het water. De concentratie van die uit mest afkomstige stof is in de Geul aan Nederlandse zijde beduidend hoger dan in België.