Provincie standvastig tegen struikelsteen-subsidie

© Archief L1
Het provinciebestuur voelt er weinig voor om opnieuw rond de tafel te gaan zitten om te bekijken of het project om struikelstenen te plaatsen voor 900 slachtoffers van het nazi-regime in Limburg toch door kan gaan.
De SP had hierom gevraagd nu de vijf betrokken comité's het project hebben stopgezet omdat de provincie niet de gevraagde 450.000 euro subsidie heeft verleend, maar slechts 10.000 euro.

Vragen

De SP wil zich daar niet bij neerleggen en vroeg het provinciebestuur het voortouw te nemen om het project vlot te trekken. In antwoord op schriftelijke vragen van SP-statenlid Yolanda Claessens zegt het provinciebestuur 'het zeer te betreuren dat het project niet voortgezet zal worden' omdat het 'waardevol' is. Tegelijk stelt het dat vóór de subsidiebeslissing al allerlei adviezen en suggesties zijn gegeven.

SP wil toch subsidie voor struikelstenen

Buitenproportioneel

Zo zouden ook meerdere overheden zoals gemeenten, particuliere initiatieven en burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Hun bijdrage is relatief laag", zo stelt het provinciebestuur. De gevraagde bijdrage van de provincie wordt met 67,5% buitenproportioneel genoemd.
Tegelijk wijst het provinciebestuur erop dat niet aan de criteria voor de diverse subsidieregelingen wordt voldaan waardoor alleen een waarderingssubsidie van 10.000 euro resteert.