Na 150 jaar meer Limburggevoel dan Nederlandgevoel

© Kadaster
In 1867 werden de oude betrekkingen tussen Limburg en de Duitse gebieden formeel en definitief doorgeknipt.
Limburg was vanaf dat jaar alleen nog maar een provincie van Nederland.

Ontwikkeld

In het L1-programma AvondGasten constateerde historicus Jacques van Rensch dat het Limburggevoel zich na 1867 sterk ontwikkeld heeft. Dat was minder het geval met een nationaal Nederlands gevoel. Maar dat vindt Van Rensch ook niet zo verwonderlijk want Limburgers wisselden in de 19e eeuw zo vaak van nationaliteit dat het niet snel leidde tot een idee ergens echt bij te horen.

Woonplaats

Van Rensch: "Je kon in 1780 onder de Pruisen worden geboren, je trouwde onder de Fransen, je werd soldaat onder de Hollanders, je ging dood onder de Belgen zonder dat je je woonplaats ooit verlaten had."

Omringend

De historicus verwacht dat Limburg de komende decennia nog meer dan in het verleden betrokken raakt bij de rest van Nederland. Maar tegelijkertijd zal de provincie zich gaan richten op het omringende buitenland, voorziet Van Rensch.