Streefdatum fusie Heerlen-Landgraaf op de tocht

© Bing Maps
De kans is heel groot dat een eventuele herindeling van Heerlen en Landgraaf wordt uitgesteld en niet op 1 januari 2019 ingaat.
Dat lijkt de consequentie, nadat het presidium een verzoek heeft gehonoreerd voor het houden van een provinciaal referendum over de herindeling.

Referendum
Dat verzoek is afkomstig van het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf. In de vergadering van fractievoorzitters werd geconcludeerd dat aan alle voorwaarden voor een referendum is voldaan. Desondanks vinden alle partijen het vreemd dat inwoners van, bijvoorbeeld, Mook en Middelaar of Weert om hun mening wordt gevraagd over een herindeling in Parkstad.

Besluitvorming uitgesteld
De besluitvorming over een herindeling wordt nu opgeschort, omdat een referendum waarschijnlijk pas uiterlijk in maart volgend jaar wordt gehouden. Dat valt dan eventueel samen met de gemeenteraadsverkiezingen. Het presidium komt nu met een voorstel voor het Limburgs Parlement. Dat moet op 6 juli een besluit nemen.

Groen licht
Wordt dan het licht definitief op groen gezet voor het houden van een referendum dan krijgt het Burgercomité 10 weken de tijd om 21.000 handtekeningen op te halen. Dat is de volgende voorwaarde in de procedure. Wordt dat aantal niet gehaald, dan vervalt het referendum.