Gezin zelfdoding Steyl kreeg tot jaar geleden hulp

© Track '88
De gemeente Venlo heeft de 11-jarige jongen uit Steyl, die zondag zelf uit het leven stapte, en zijn gezin een half jaar lang hulp geboden.
Die hulp werd een jaar geleden gestopt, omdat de ouders die niet meer nodig hadden. Dat laat de gemeente in een verklaring weten.

Veilig Thuis

Volgens de burgemeester heeft de school waar de jongen op zat eind 2015 een melding gedaan bij Veilig Thuis, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente wil niet ingaan op de precieze inhoud van de melding. In januari 2016 heeft de gemeente de zaak opgepakt, waarop het gezin en de school zijn begeleid. Die begeleiding werd in juni 2016 in goed overleg gestopt. Daarna zijn er geen meldingen meer binnen gekomen.

Nabestaanden

Nu zijn hulpverleners bezig om nabestaanden, de school en de buurt te begeleiden. De gemeente gaat evalueren hoe de hulpverlening bij het gezin precies is verlopen.