Provincie besluit: fusie Landgraaf-Heerlen met Brunssum

© Google Streetview
Het Limburgs Parlement heeft definitief ingestemd met een fusie van Heerlen en Landgraaf.
Tijdens de stemming over het voorstel vrijdag zeiden 34 statenleden ja tegen de herindeling, 13 stemden tegen. Behalve de coalitiepartijen CDA, SP, VVD, D66 en PvdA, stemde ook oppositiepartij GroenLinks voor de fusie.
De oppositiepartijen PVV, 50Plus, Partij voor de Dieren, Volkspartij Limburg en Lokaal-Limburg waren tegen.

Brunssum

Het amendement om de Tweede Kamer op te roepen om ook Brunssum aan de nieuwe gemeente toe te voegen, werd met 26 tegen 21 stemmen aangenomen. De stemverhoudingen waren daarbij bijna hetzelfde.

SP

Alleen stemde coalitiepartij SP op dit punt wel tegen. Volgens fractievoorzitter Bram Schaminée is bij Brunssum geen sprake van een herindeling van onderop. "In februari hebben we juist beslist om Brunssum buiten de herindeling te laten en Brunssum zelf te laten kiezen", aldus de SP-fractievoorzitter. Een meerderheid van de gemeenteraad van Brunssum is voor een zelfstandige gemeente.
Het woord is nu aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede en Eerste Kamer. Die nemen het uiteindelijke besluit.