Experiment: bijna 200 zalmpjes in de Geul voorzien van GPS

Archief: De Geul © Twitter Waterschap Limburg
Bureau Natuurbalans heeft 180 zalmpjes in de Geul voorzien van een eigen volgsysteem.
Dit is een nieuw onderdeel in het experiment van de herintroductie van de Atlantische zalm in het Limburgse water, meldt Waterschap Limburg.

Paren

Met de zogenaamde RFID-tag willen de onderzoekers informatie inwinnen over wat de zalmpjes doen en waar zij naartoe gaan. Naar verwachting zullen zij komend voorjaar naar zee trekken en komen zij over een aantal jaren terug naar de Geul om te paren. Dit kan dan worden geregistreerd door antennes die in de Geul zijn geplaatst om de RFID-tags te signaleren.

Onderzoek

Op 24 mei zijn Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Stichting Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken gestart met de eerste uitzet van honderden jonge zalmpjes. Tot hun grote verbazing werden er twee een maand later aangetroffen in de Geul. Bijzonder, omdat de vissen normaal niet ver van hun 'woonplaats' afgaan. Zij waren nu bijna twee kilometer opwaarts gezwommen.

Geul

Bijna 400 visjes werden maandag en dinsdag teruggevangen en door de Universiteit van Namen nauwkeurig gemeten en gewogen. Uit de eerste resultaten van het experiment blijkt dat de zalmpjes het geweldig doen in de Geul. Het officiële rapport van de Universiteit van Namen zal eind dit jaar verschijnen.