Provincie akkoord met uitbreiding bestuur waterschap

Gebouw van het waterschap in Roermond.
Het Limburgs Parlement is unaniem akkoord gegaan met de uitbreiding van het dagelijks bestuur van het nieuwe waterschap Limburg van 5 naar 6 personen. Het gaat om zes parttime-bestuursleden.
Tijdens een commissievergadering ruim een maand geleden had de provinciale politiek nog grote moeite met de uitbreiding omdat ze de noodzaak slecht onderbouwd vonden. Maar na een uitgebreide, nieuwe brief van het Waterschap Limburg is ze alsnog overtuigd.

Nieuwe coalitie

Daarin wordt er nadrukkelijker op gewezen dat zes dagelijks bestuursleden passen bij de getalsverhoudingen tussen de partijen die de nieuwe coalitie vormen in het bestuur van het Waterschap. Ook past ze bij het toenemende werk, aldus het Waterschap.

Opnieuw situatie onder de loep

Bijna alle partijen vinden wel dat in 2019 - na de waterschapsverkiezingen - opnieuw naar de situatie moet worden bekeken. Want wellicht is het dan beter om met drie fulltime bestuurders te werken. Alleen D66 is van mening dat het een zaak van het Waterschap zelf zou moeten zijn. Het liefst ziet die partij de regel geschrapt dat de provinciale politiek moet instemmen met de samenstelling van het bestuur.