Provincie: een miljoen euro voor gemeenschapshuizen

© Rijkswaterstaat/Harry van Reeken
Het provinciebestuur wil één miljoen euro uittrekken voor een nieuwe subsidieregeling voor gemeenschapshuizen in wijken en kleine kernen.
Het voorstel is een uitwerking van een motie van GroenLinks, die eind maart in het Limburgs Parlement is aangenomen.

Maximum
Initiatieven kunnen maximaal een ton aan subsidie krijgen.

Motie
In de motie van GroenLinks werd verwezen naar plannen in Blitterswijck, Beringe en Beek voor investeringen in gemeenschapshuizen die de plaatselijke saamhorigheid moeten bevorderen. Vaak gaat het om initiatieven van burgers zelf. De provincie steunt die initiatieven echter nog niet financieel, terwijl ze meestal wel aansluiten bij provinciaal beleid, aldus de motie.

Voorwaarde
Het provinciebestuur stelt voor de subsidie wel als voorwaarde dat de gemeenschapshuizen meer dan één functie moeten hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werk, welzijn en cultuur.

Op 7 juli wordt het voorstel besproken in het Limburgs Parlement.