Vijf vragen en antwoorden over het Venlose windmolendebat

© iStock
Gaat het omstreden plan voor negen windmolens langs het spoor in het buitengebied bij Blerick en Boekend door of niet?
Vrijdag komt daar wat meer duidelijkheid over als de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van het Limburgs Parlement in een extra vergadering over het voorstel spreekt. Op 28 september moet de provinciale politiek definitief een knoop doorhakken.
Het gaat om negen windturbines van 210 meter hoog die 28.000 huizen moeten gaan voorzien van groene stroom. De turbines zijn gepland langs de spoorlijn tussen Blerick en Sevenum.

1. Waarom wil het provinciebestuur dit plan doorzetten?

Met het Rijk is afgesproken dat Limburg in 2020 in totaal 95,5 megawatt aan windenergie gerealiseerd moet hebben. Dat zijn 30 tot 35 windmolens. Om aan die taakstelling te kunnen voldoen, is het windmolenpark in Venlo volgens het provinciebestuur van essentieel belang. In Venlo moet ruim 30 megawatt worden opgewekt, bijna één derde van de hoeveelheid windenergie die moet worden opgewekt.

2. Wat zijn de argumenten van de tegenstanders?

De tegenstanders zijn vooral omwonenden. Zij zijn bang voor hun gezondheid en hun woongenot, omdat de meeste windmolens te dicht bij hun woningen zouden komen te staan. Met name het geluid van de windmolens zou volgens de tegenstanders nefast uitpakken. Het zou de gezondheid aantasten en voor stress kunnen zorgen.

De tegenstanders zeggen ook dat de windmolens te dicht bij natuurgebieden komen. Overigens zijn ze niet tegen alle negen windmolens. Het gaat vooral om de vijf die het dichtst bij Blerick moeten komen. Met de vier anderen kunnen ze leven.
In 1605 beschreef de Spaanse schrijver Cervantes de strijd tegen windmolens al in Don Quijote © Istock

3. Wat vindt de Venlose politiek?

Die is tot op het bot verdeeld. Van de huidige coalitiepartijen is alleen GroenLinks een uitgesproken voorstander van het plan. Het heeft er ook geen probleem mee dat het provinciebestuur het plan wil doordrukken, ondanks dat de oude gemeenteraad er vlak voor de verkiezingen in maart een streep doorhaalde.
Lokale partij EENLokaal, de SP en nieuwkomer 50Plus zijn dan weer mordicus tegen. Zij steunen de omwonenden en zijn er juist niet over te spreken dat de provincie het plan wil realiseren tegen de wil van de gemeenteraad in. CDA, PvdA en D66 stemden in maart verdeeld. De VVD hoorde bij de tegenstanders. Nieuwkomer PVV is ook tegen het windmolenplan.

4. Is het zeker dat de windmolens er komen?

Nee, dat is zeker geen gelopen race. In mei was nog een ruime meerderheid tegen het doordrukken van het windmolenpark. Vier of vijf molens vond men wel acceptabel, negen was toen teveel. Alleen coalitiepartijen CDA en D66 en oppositiepartij GroenLinks waren toen voor.
Van de drie andere coalitiepartners is de SP uitgesproken tegen. Ook PvdA en VVD hadden een paar maanden geleden heel grote bezwaren. Vraag is hoe hard PvdA en VVD zich opstellen nu het erop aan komt. Voor een meerderheid is de steun van beide partijen nodig.
D66-gedeputeerde Hans Teunissen is er wél van overtuigd dat het voorstel van het provinciebestuur het haalt

5. Zijn er alternatieven?

Ja, de Natuur- en Milieufederatie Limburg denkt dat zes van de negen windmolens gebouwd kunnen langs de A67 ter hoogte van kassengebied Siberië in de gemeente Peel en Maas. Drie van de negen in Venlo geplande windmolens kunnen er volgens de federatie wel gebouwd worden.

Tegenstanders wijzen ook naar Horst aan de Maas, Venray en de uitgestrekte Peel-gebieden als mogelijke locaties. Het nieuwe gemeentebestuur van Venray heeft het absolute verbod op windmolens los gelaten.
Probleem is wel dat een procedure voor windmolens een paar jaar duurt en daarmee eind 2020 niet wordt gehaald. Daarmee kunnen de afspraken met het Rijk niet voor 100% worden nagekomen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!