Provincie: metingen naar Grensmaas-stof niet nodig

© Jean-Pierre Geusens
Het provinciebestuur vindt het niet nodig om metingen uit te voeren naar het stof dat vrijkomt bij het baggerwerk voor het Grensmaasproject in Illikhoven en Visserweert.
Dat zijn twee gehuchten in de gemeente Echt-Susteren.

Stofmonsters

GroenLinks had in schriftelijke vragen aangedrongen op het nemen van stofmonsters om te achterhalen of ze giftig zijn of niet. De giftige stoffen zouden afkomstig zijn van vervuild slib dat wordt opgebaggerd uit de Maas. Maar volgens het provinciebestuur is er geen enkele aanwijzing dat sprake is van een verhoogd risico. Want er wordt aan alle voorwaarden en normen voldaan.

Bezorgde burger

Volgens het provinciebestuur is er ook geen breed ervaren 'overlast' in Illikhoven en Visserweert. Slechts één bezorgde burger heeft aan de bel getrokken. 'Al nemen wij elke verontrusting serieus', aldus het provinciebestuur. Met de betreffende persoon heeft dan ook overleg plaats gevonden.