Medicijnen, stikstof en microplastic bedreigen Niers

De Niers bij de Duitse plaats Weeze. © Wikipedia
Het water van de Niers raakt steeds meer vervuild met medicijnen en microplastics.
Dat meldt het Niersverband, de inmiddels 90 jaar oude Duitse instantie die de rivier die bij Gennep in de Maas uitmondt in de gaten houdt.

Mest

De vervuiling komt volgens het Verband door een steeds ouder wordende bevolking die steeds meer medicijnen slikt. Bovendien worden resten van medicijnen niet tegengehouden door normale zuiveringsinstallaties. Ook de hoeveelheid stikstof in de rivier neemt toe. De oorzaak daarvan ligt in de intensieve bemesting van het landbouwgebied langs de Niers.

Vissen

Ondanks deze verontreiniging is het volgens jaarrapport vrij goed gesteld met de Niers. Het aantal dieren dat in het water leeft is nu vijf keer zo groot als in de jaren zestig, toen het water veel zwaarder was vervuild. Ook leven er inmiddels meer dan 30 soorten vissen in de Niers, veel meer dan enkele decennia geleden.