Meer kans op longkanker door radon in Zuid-Limburg

© Foto ter illustratie: iStock
Uiterlijk op 1 februari 2018 moet er een nationaal actieplan komen om de stralingsbelasting door radon in woningen te verminderen.
Radon is een gas dat van nature voorkomt in de bodem - met name in Zuid-Limburgse leem. Het zit ook in bouwmaterialen en beton. Het gas kan zich ophopen in onvoldoende geventileerde woningen. Daardoor kunnen de bewoners permanent zijn blootgesteld aan een zekere hoeveelheid straling.

Longkanker

Zuid-Limburgers maken meer kans op longkanker door blootstelling aan het radioactieve gas radon. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Naar schatting van het RIVM worden ongeveer 400 gevallen van longkanker veroorzaakt door radon.
Zuid-Limburg had in de periode 2011-2014 het hoogste sterftecijfer aan longkanker, meldt het CBS.