'Jongeren willen meer uren draaien'

© iStock
Hoewel jongeren met een diploma op zak vaker een baan vinden, is dat veelal niet voor het gewenst aantal uren.
Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben zij ook vaak andere banen dan waar ze voor geleerd hebben, waarbij ze werken onder hun opleidingsniveau.

Verborgen werkloosheid

De universiteit spreekt van verborgen werkloosheid. Meer dan een derde (36 procent) van de werkenden met een mbo-diploma zegt meer uren te willen draaien dan ze nu doen. Voor mbo’ers met een contract tot en met elf uren geeft zelfs driekwart aan meer te willen werken.

Techniek

Ook blijkt dat bij vier op de tien gediplomeerden van een mbo- of hbo-opleiding de studie niet goed aansluit op het werk. Dat geldt echter niet voor technisch personeel, waar veel vraag naar is. "Aan technisch gediplomeerden, zeker op de hogere mbo-niveaus, wordt van verschillende kanten getrokken. Daarmee zijn hun competenties breder inzetbaar", stelt de Maastrichtse universiteit.

Opleidingsniveau

De onderzoekers stellen ook vast dat het brutoloon voor alle opleidingsniveaus voor gediplomeerde schoolverlaters vorig jaar verder is gestegen. Toch is het niveau van voor de crisis nog niet bereikt.