Anoniem solliciteren bij provincie geen succes

© iStock
Een proef met anoniem solliciteren bij de provincie is geen succes gebleken. Het doel was om meer diversiteit in het personeelsbestand te creëeren.
In de praktijk bestond er echter te weinig diversiteit onder de sollicitanten.

Proef

Daarom concludeert CDA-gedeputeerde Ger Koopmans ook dat "het onwaarschijnlijk lijkt dat anoniem solliciteren het juiste instrument is om een divers personeelsbestand te creëren." De proef werd gehouden tussen januari en mei van dit jaar na een initiatief van de PvdA. In totaal deden er 299 sollicitanten mee.

Andere aanpak

Bij anoniem solliciteren worden de persoonsgegevens van sollicitanten in de eerste ronde anoniem gemaakt om ongelijkheid of vooringenomenheid bij de procedure tegen te gaan. Maar als middel voor meer diversiteit blijkt het in het gouvernement in ieder geval niet te werken. Het provinciebestuur werkt nu aan een plan van aanpak om vanaf 2018 op een andere manier het beoogde doel te bereiken.

Maastricht

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het rechtstreeks aanspreken van de doelgroepen en een ander promotiebeleid van de provincie. Van de ruim 900 provinciale ambtenaren komt bijna een kwart uit Maastricht. Verder is de gemiddelde leeftijd van het personeel relatief hoog.
Ook werken er maar zo'n 70 ambtenaren die in een ander land zijn geboren. Daarom heeft gedeputeerde Koopmans eerder al laten weten 'dat het allemaal wat diverser mag' wat betreft de verdeling over de provincie, de verhouding jong-oud en afkomst.