Philharmonie Zuidnederland krijgt eigen fonds

De Philharmonie Zuidnederland.
De inauguratie van het endowment fonds Philharmonie Zuidnederland gaat vrijdag plaatsvinden. Het fonds moet op de lange termijn de kwaliteit van het orkest waarborgen door een stevige eigen financiële basis.
Het is een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds.

Betaalbaar

De philharmonie ziet dat het steeds belangrijker wordt om concerten en activiteiten betaalbaar te houden voor het publiek. "Een instelling als Philharmonie Zuidnederland heeft een aantal inkomensstromen. Subsidies, kaartverkoop, corporate sponsoring, vermogensfondsen, maar ook giften en nalatenschappen van particulieren", zegt Stefan Rosu van het orkest. Vanaf 1 december kunnen mensen ook een schenking, legaat of nalatenschap aan de philharmonie geven.

'Lange adem'

De opbrengsten van het fonds worden gebruikt voor het verhogen van de kwaliteit van het orkest en alles wat daaraan bijdraagt, zoals inbreng van bijzondere solisten en dirigenten en nieuwe instrumenten. "Uiteindelijk moet een groot deel van de exploitatie van het orkest uit de opbrengsten van het fonds gefinancierd kunnen worden, maar dat is vooralsnog een kwestie van een zeer lange adem", aldus Rosu.

Limburgse trots

Het idee van het Elisabeth Strouven Fonds is ontstaan door de trots van Limburgers. "We wisten al dat de Limburger erg trots is op zijn afkomst en de bijbehorende cultuur en dat vele Limburgers bereid zijn geld te doneren aan belangwekkende culturele instellingen", aldus bestuurder Dik Mol. "Wij zijn ons zodoende gaan afvragen of wij onze kennis en ervaring niet in dienst van die culturele instellingen kunnen stellen."
De inauguratie vindt op vrijdag 1 december vanaf 19.00 uur plaats in het Theater aan het Vrijthof, voorafgaand aan het concert van Philharmonie Zuidnederland.