Eigen territorium voor donker pimpernelblauwtje in Vlodrop

Het Donker Pimpernelblauwtje is lichtbruin © Rosenzweig (CC BY-SA 3.0)
Vlodrop heeft er twintig hectare natuurgebied bij. Het gebied was van boeren, maar is nu helemaal ingericht om het donker pimpernelblauwtje, een zeldzaam vlindertje, meer overlevingskansen te geven.
Het beestje komt in Nederland alleen in de gemeente Roerdalen voor.

Mieren en pimpernel
Tijdens het herinrichting is onder andere de waterstand verhoogd en de voedselrijke bovenlaag voor een groot deel afgegraven. Voor het donker pimpernelblauwtje is het belangrijk dat de pimpernel er groeit. Ook de aanwezigheid van mieren is volgens deskundigen van belang.
Het natuurontwikkelingsgebied Bolbergweg hoort bij het Roerdal dat deel uitmaakt van Natura 2000, een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Europa dat moet zorgen voor meer biodiversiteit.