'Nog steeds angstcultuur gemeentehuis Valkenburg'

© Archief L1
Het rommelt opnieuw in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul. Bronnen spreken tegenover L1 over een angstcultuur die nog steeds niet is verdwenen.
Begin oktober is de ondernemingsraad opgestapt. De belangrijkste reden daarvoor is dat binnen de gemeentelijke organisatie medewerkers nog steeds niet op dezelfde manier worden behandeld. Bovendien heeft de OR er geen vertrouwen in dat daar binnen afzienbare tijd verandering in komt. De raad geeft aan dat ze op die wijze niet langer wil en kan functioneren.
Reorganisatie
De gemeente Valkenburg maakt een reorganisatie door. De ondernemingsraad heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Eind vorig jaar was er nog sprake van een vertrouwenscrisis. Die ging gepaard met intimidatie, wantrouwen en hoogoplopende ruzies tussen hoofden en directie.

Nieuwe start
In reactie daarop wilde het college begin dit jaar een nieuwe start maken om het vertrouwen te herstellen. Maar volgens de ondernemingsraad is dat onvoldoende gelukt. Het college deelt die mening niet en gaat verder met de reorganisatie want die verloopt voorspoedig.

Geen commentaar
De verantwoordelijk portefeuillehouder voor personeel en organisatie, burgemeester Martin Eurlings, vindt het een interne aangelegenheid en wenst verder geen commentaar te geven.
Eind oktober zijn de directiefuncties en teamleidersfuncties voor het grootste gedeelte ingevuld. Na oktober komt de nadruk te liggen op de plaatsing van alle overige medewerkers. De gemeente streeft ernaar om vanaf januari van start te gaan met de nieuwe organisatie.