Beesel ruimt geen zwerfafval meer op

Inwoners van de gemeente Beesel moeten vanaf volgend jaar het onkruid op de trottoirs in hun directe omgeving wieden. Ook stopt de gemeente met het opruimen van zwerfvuil in de woonwijken.
In de gemeentebegroting 2015 staat dat Beesel hiermee jaarlijks 42.000 euro bespaart.

Over de schutting gooien
Het gemeentebestuur vindt dat burgers meer verantwoordelijkheid kunnen dragen voor plantsoenonderhoud. "Het is niet zo dat we dingen over de schutting willen gooien", zegt burgemeester Petra Dassen-Housen van Beesel. "We zijn een kleine, sterke gemeente met veel voorzieningen en een lage lastendruk. Om dat zo te houden, vragen we de burgers om ons daarbij te helpen."

Ozb omhoog

De komende drie jaar gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) in Beesel telkens met 4 procent omhoog, in 2018 met 10 procent. De rioolheffing stijgt minimaal. De belastingdruk voor een gemiddeld gezin met eigen woning gaat volgend jaar met 9,50 euro omhoog. Volgens Beesel is dat nodig vanwege de inflatie en dalende inkomsten uit het gemeentefonds.

Lage lasten

Beesel stelt desondanks nog steeds de laagste lastendruk van Limburg te hebben. Een doorsneegezin betaalt in Beesel volgend jaar 513 euro aan gemeentelijke lasten, in een gemiddelde Limburgse gemeente is dat 666 euro. Beesel bespaart volgend jaar 75.000 euro door de heffing van die gemeentelijke belastingen uit te besteden.