Steun in Staten voor windmolenbeleid

Het voorgestelde provinciale windmolenbeleid kan op ruime steun rekenen in het Limburgs Parlement. Dat werd duidelijk in een statencommissie.
Limburg moet in 2020 ruim 1 procent van de landelijke productie aan windenergie leveren. Daarvoor zijn nog ruim 20 nieuwe windmolens nodig. Die moeten bij voorkeur in de Peel komen en bij grotere bedrijventerreinen.

Regie

De politiek ging ermee akkoord dat gemeenten het voortouw nemen bij de realisatie ervan. Alleen als halverwege volgend jaar blijkt dat dat niet werkt, neemt de provincie de regie over.
PvdA-gedeputeerde Bert Kersten ziet een kentering in de discussie over windmolens. Volgens hem is de tijd dat iedereen nee riep, voorbij: "Het zou een brevet van onvermogen zijn als Limburg haar kleine opgave niet weet te realiseren. Maar daar ga ik niet van uit".
Een aantal partijen pleitte wel voor een minimum afstand tussen windmolens en woningen.
Windmolens mogen in ieder geval niet komen in beschermde Natura 2000-gebieden, in het nationaal landschap Zuid-Limburg en in en langs de Maas.