Naar ziekenhuis over de grens kan probleem worden

© Thinkstock
Naar een ziekenhuis gaan in Duitsland of België wordt vanaf 1 januari mogelijk een groot probleem.
Het kabinet wil de vrije artsenkeuze afschaffen. Dat betekent dat zorgverzekeraars alleen zorg hoeven te vergoeden bij medisch specialisten met wie ze een contract hebben afgesloten.

Toestemming
Maar de praktijk is dat verzekeraars nauwelijks contracten sluiten met buitenlandse zorgverleners. Mensen met een goedkopere zorgpolis moeten veelal toestemming vragen om over de grens naar het ziekenhuis te gaan. Wie dat niet wil, is aangewezen op een duurdere verzekering.

Eerste kamer

Overigens is de wet nog niet aangenomen. De Eerste Kamer, die het laatste woord heeft, had de Raad van State om advies gevraagd.

Die zei vrijdag dat er niets tegen de afschaffing van de vrije artsenkeuze is. Maar het is wel de vraag of de wet strookt met de Europese regelgeving.