Onderzoek naar samenwerking van archieven in Zuid-Limburg

De gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen onderzoeken vergaande vormen van samenwerking van hun archieven.
Bedoeling is te komen tot een gemeenschappelijke archiefdienst voor Zuid-Limburgse gemeenten, waarbij de identiteit van alle deelnemende partners wel zichtbaar blijft.

Intentieovereenkomst
De gemeenten gaan hierover met elkaar een intentieovereenkomst aan, blijkt uit gemeentelijke stukken van de gemeente Heerlen.

E-depot

Vooral de gestaag groeiende hoeveelheid digitale documenten, zoals e-mails, vergt een andere aanpak dan het beheren van oude papieren archieven. Gedacht wordt aan het inrichten van een E-depot (elektronisch archief).