Defensiebond twijfelt aan onafhankelijkheid RIVM

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) wil dat het RIVM inzichtelijk maakt hoe onafhankelijk van defensie het gaat werken bij het onderzoek naar onder meer CARC-verf.
Aanleiding voor de oproep is recente kritiek op een RIVM-onderzoek uit 2011 naar de gevolgen van het werken met het schoonmaakmiddel PX-10, uitgevoerd in opdracht van defensie. Het programma Dossier EenVandaag dook deze week in de afwikkeling van PX-10 claims.

Leukemie
Tientallen ex-defensiemedewerkers claimden lymfeklierkanker of leukemie te hebben gekregen nadat ze jarenlang onbeschermd hadden gewerkt met PX-10. In dat schoonmaakmiddel zat de giftige stof benzeen. Het RIVM concludeerde in zijn onderzoek dat er geen bewezen direct verband is tussen blootstelling aan PX-10 en de gezondheidsklachten van de werknemers. Op basis van die conclusie wees defensie vervolgens alle schadeclaims af. In de uitzending van Dossier EenVandaag veegt een gerenommeerd toxicoloog de vloer aan met die RIVM-conclusie.

POMS

Het RIVM kreeg deze maand de opdracht te onderzoeken of er een causaal verband is tussen de werkomstandigheden op de voormalige POMS-sites in onder meer Brunssum en Eygelshoven en de gezondheidsklachten van veel ex-werknemers. De klachten variëren van ernstige vermoeidheid tot kanker. Op de bases waar Amerikaans legermaterieel werd onderhouden, werd gewerkt met CARC-verf. Daarin zit het kankerverwekkende chroom-6. Ook kwamen ze in aanraking met benzeen en verarmd uranium.