CDA wil euregionale studiebeurs voor mbo'ers

Het CDA in Limburg wil een euregionale Erasmusbeurs.
Die basisbeurs moet mbo-studenten de kans bieden om in België en Duitsland via een studie of een stage ervaring op te doen.

Eerste versie

Het idee voor de beurs is toegevoegd aan de eerste versie van verkiezingsprogramma van het CDA-Limburg voor de provinciale statenverkiezingen in maart. Het programma is maandagavond definitief vastgesteld op een ledenvergadering in Horn.

Zorg in omgeving

Een opvallend nieuw punt is ook dat het CDA vindt dat spoedeisende genees- en verloskundige ziekenhuishulp in de directe omgeving van mensen beschikbaar moet blijven. Dat staat haaks op ontwikkelingen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.

Evenementen

Het CDA wil ook dat de provinciale subsidieregeling voor bovenlokale evenementen blijft bestaan. Verder moeten goede initiatieven ten behoeve van dierenwelzijn worden ondersteund, staat in het definitieve verkiezingsprogramma.