Nederweert bezuinigt komende jaren zeven ton

De Nederweertenaren komen er volgend jaar nog goed vanaf, maar in de jaren daarna zullen ze toch te maken krijgen met bezuinigingen door de gemeente.
Om de begroting sluitend te krijgen, moeten er tonnen, oplopend tot zeven ton in 2018, bespaard worden.

Plannen

Het college van burgemeester en wethouders wil 2015 gebruiken om daar plannen voor op te zetten en indien mogelijk al uit te voeren. Zo kijkt het college onder meer naar besparingen bij het bibliotheekwerk, de hulp in de huishouding, het doelgroepenvervoer, de dienstverlening van de gemeenten (door meer digitaal te werken) en de gemeentelijke accommodaties.

Grondexploitaties

Verder gaat het college nog eens goed kijken naar de grondexploitaties van bouwprojecten, bedrijventerreinen als de Pannenweg en grote projecten. Het college sluit niet uit dat sommige van deze projecten niet doorgaan of deels worden afgeblazen.

Belasting

De gemeentelijke belastingen blijven de komende jaren, behoudens een eventuele inflatiecorrectie, gelijk. De gemeente Nederweert moet bezuinigen omdat er de komende jaren gaten in de begroting ontstaan als er niks verandert. Het tekort loopt op van een kwart miljoen euro in 2016 tot ruim zeven ton in 2018.