'Samenwerking omroepen Sittard-Geleen en Stein noodzaak'

Foto: archieffoto
Structurele samenwerking tussen de lokale omroepen in Sittard-Geleen en Stein is onontbeerlijk om op termijn het hoofd boven water te kunnen houden.
Een koepelorganisatie voor beide omroepen zou moeten zorgen dat vastgelegde afspraken ook worden nagekomen.

Afscheid

Cor Gabriëls, directeur van Lokale Omroep Stein (LOS), draagt deze dringende boodschap woensdag uit bij zijn afscheid. De CDA’er wil zich lokaal meer gaan inzetten voor zijn partij. Gabriëls constateert dat de LOS een meer volwassen en beter toegeruste lokale omroep is geworden, die zich wel meer moet gaan richten op nieuws en achtergrond.

Samenwerking

"Door samen te werken krijgen LOS en Streekomroep Start meer spankracht en professionaliteit. Samen kun je ook beter reclame voeren, want je hebt een groter werkgebied." Gabriëls vindt verder dat Start en de LOS zich straks niet langer tot de eigen gemeente moeten beperken en pleit voor productieafspraken die dan ook worden vastgelegd. Zo'n bindende afspraken heeft de LOS nu ook met de gemeente Stein, die structureel 48.000 euro per jaar bijdraagt, met garanties voor journalistieke onafhankelijkheid.

Omroepbestuurders

Om de samenwerking met Start te realiseren en ook de financiering goed te regelen, ijvert Gabriëls voor een lokale omroepkoepel, bemenst door lokale omroepbestuurders.
De LOS-directeur zegt dat de inmiddels gestopte Start-voorzitter Armand Creemers enthousiast op zijn voorstel heeft gereageerd. Dat stemt hem positief voor een vervolggesprek tussen LOS en Cremers' opvolger.