Defensie nam zieken voor lief

© L1
De top van Defensie wist niet alleen dat de stoffen waarmee werknemers jarenlang werkten gevaarlijk waren, ook werd ingecalculeerd dat een aantal medewerkers ziek zou worden van het werk.
Dat blijkt uit documenten in bezit van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad.

'Niet groter dan noodzakelijk'
In deze documenten valt onder meer te lezen dat de toenmalige commandant van de vliegbasis Twenthe in 1995 schreef dat ‘het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen niet groter mag zijn dan strikt noodzakelijk’.

De krant meldde eerder deze week dat de Defensietop eind jaren tachtig, begin jaren negentig wist dat medewerkers van de voormalige materieeldepots in onder meer Brunssum en Eygelshoven zonder afdoende bescherming met CARC werkten.

Pas in 1998
In deze verf, die roestvorming moet tegengaan, zit onder andere het kankerverwekkende chroom6. Diverse waarschuwingen van onder andere de Arbeidsinspectie ten spijt, nam Defensie pas in 1998 adequate maatregelen om het personeel te beschermen.

Spoeddebat
Inmiddels hebben zich 515 ernstig zieke en verontruste oud-medewerkers van deze depots gemeld bij een speciaal meldpunt. Het RIVM onderzoekt nu de zaak in opdracht van Defensieminister Hennis-Plasschaert. De Tweede Kamer eiste donderdag dat de minister verantwoording aflegt in een spoeddebat.