Limburgs Parlement wil meldpunt misstanden ouderenzorg

Het Limburgs Parlement vindt dat er een meldpunt voor de ouderenzorg moet komen bij het Huis voor de Zorg.
Het provinciebestuur moet gemeenten daar enthousiast voor maken.

Zaken die niet deugen
Gemeenten krijgen er vanaf 1 januari heel wat taken bij op het gebied van zorg aan ouderen. Het is de bedoeling dat bewoners van verzorgingshuizen, hun kinderen en naasten terecht kunnen bij het meldpunt met zaken die niet deugen of misgaan. Dat kan ook anoniem. Het meldpunt is ook bedoeld voor werknemers in de ouderenzorg.

Ieder kwartaal brengt het Huis voor de Zorg verslag uit aan de provinciale politiek over het meldpunt. Aan de hand daarvan kan de politiek dan bekijken wat ze eventueel doet.

Initatief van de PVV
Het initiatief voor het meldpunt komt van de PVV. Zij diende er een motie over in tijdens de algemene beschouwingen. Aanvankelijk wilde de PVV dat provincie het meldpunt zou opzetten. Maar op aandrang van een aantal partijen werd dat het Huis voor de Zorg. Ook werden de gemeenten er expliciet bij genoemd.

Uiteindelijk werd de aangepaste motie met 27 tegen 14 stemmen aangenomen. VVD, PvdA en D66 stemden tegen.