1,4 miljard voor veiliger Maas

© L1
Om te voorkomen dat grote delen van Limburg opnieuw overstromen, wordt er van 1994 tot 2025 1,4 miljard gestoken in hoogwaterbestrijding.
Dat zegt Lilian van den Aarsen, directeur Deltaprogramma Rivieren. Die investering is een stap op de goede weg, maar zal niet genoeg zijn om de Maasvallei de komende decennia te beschermen tegen hoogwater. En dat water komt, want het klimaat verandert. Zonder bescherming van het Deltaprogramma stijgt het Maaswater - afhankelijk van de locatie - met 30 tot 90 centimeter.

Natte voeten

Uit berekeningen van de provincie blijkt dat tussen de 50.000 en 60.000 Limburgers op locaties in de Maasvallei wonen die kunnen overstromen bij (extreem) hoogwater. Pas in 2024 voldoet heel Limburg aan de norm van een overstromingskans één keer in de 250 jaar.

ENCI-groeve als opvangbekken

Een van de mogelijke oplossingen in het Deltaprogramma is de ENCI-groeve bij Maastricht te gebruiken als opvangbekken bij hoogwater. De haalbaarheid daarvan wordt hoog ingeschat, omdat het effect van de ENCI als opvangbassin zeer groot zou zijn voor het benedenstrooms gebied (waarmee het gebied richting noorden bedoeld wordt). Deze maatregel is ook opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Maastricht.

Tussen 2050 en 2100

Wanneer dit plan concreet wordt, is onduidelijk omdat er extra onderzoek nodig is om het voorstel handen en voeten te geven. Volgens Van den Aarsen is ENCI onderdeel van een grote groep potentiële maatregelen.
Naar verwachting zal de ENCI-groeve op z’n vroegst tussen 2050 en 2100 concreet in beeld komen als opvangbassin. De huidige plannen voor de ENCI-groeve zoals het natuurzwembad dat er in 2015 zou moeten zijn, komen niet in het gedrang, meent gedeputeerde Patrick van der Broeck van Ruimte en Infrastructuur. "Het een sluit het ander niet uit."