Aantal tienermoeders in Limburg blijft dalen

© archieffoto
Limburg telde begin dit jaar 155 tienermoeders net als op 1 januari van het vorig jaar. Dit is het laagste aantal sinds 2000.
Toen waren er nog 249 tienermoeders in Limburg. Sinds 2004 is het aantal meisjes onder de twintig met een kind vrijwel constant gedaald. Dit blijkt uit cijfers uit de Jeugdmonitor van het CBS.

Aantallen

Opmerkelijk is wel dat het aantal tienermoeders in Maastricht in 2014 fors toenam ten opzichte van vorig jaar. Daar steeg het het aantal jonge moeders van 25 naar 34. Een stijging van 36 procent. Maastricht voert dan ook procentueel gezien de ranglijst van 25 grootste steden aan. Maar Rotterdam heeft in absolute aantallen nog altijd het hoogste aantal tienermoeders binnen haar gemeentegrenzen, namelijk 187.