Topsport Peel en Maas houdt subsidie

De subsidie van 20.000 euro die de gemeente Peel en Maas de afgelopen jaren verleende aan topsport (Bevo en Peelpush) wordt in 2015 nog niet afgeschaft.
Hier stemde de gemeenteraad dinsdagavond unaniem mee in tijdens de behandeling van de begroting.

Leegstaande gebouwen
Lokaal Peel en Maas dwong met succes bij de raad af dat binnen de gemeentegrenzen meer leegstaande gebouwen van de gemeente tot appartementen voor ouderen, alleenstaanden en starters worden omgebouwd, om meer aan woonwensen te voldoen. De hiertoe ingediende motie kreeg unaniem steun.

Kinderen van arbeidsmigranten
Ook het voorstel van PvdA/GroenLinks om het wonen van kinderen van arbeidsmigranten op campings en bij agrariërs te verbieden en het verbod te handhaven, kreeg unaniem steun.
Lees woensdag meer in de Limburgse kranten of via Krant Digitaal.