Bedrijven in Limburg werken meer samen

© iStock
Limburgse bedrijven zijn dit jaar weer meer gaan samenwerken. Met leveranciers, klanten, collega’s en met kennisinstellingen.
Dat blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor van de Universiteit Maastricht. Bedrijven worden opener en delen op steeds grotere schaal kennis met externe partijen, zo wordt geconstateerd.

Versterken kennisas

"Deze toegenomen samenwerking op innovatiegebied draagt positief bij aan het versterken van de kennisas Limburg en bevordert ook de concurrentiekracht", concludeert onderzoeker dr. Ruud Gerards aan de hand van 141 volledig ingevulde vragenlijsten. De enquête vond plaats onder Limburgse bedrijven en instellingen met meer dan tien medewerkers.

Samenwerken

Limburgse ondernemers besteden in vergelijking met 2012 en 2013 meer aandacht aan (talent)ontwikkeling van personeel. Ook qua samenwerking is er een significante verbetering: netwerken, kennisabsorptie, open innovatie.

Inhaalslag

"Limburgse werkgevers erkennen in toenemende mate het belang van samenwerken", aldus Gerards. Ook het gebruik van sociale netwerken is gestegen. "Vooral in de industrie lijkt er een inhaalslag te zijn gemaakt, waardoor men met een gemiddelde score van 3.4 op een schaal van 5 nu een ruime voldoende scoort. Opvallende koploper is echter de niet-commerciële dienstverlening (onderwijs, zorg, ambtenarij) die met een 3,9 zelfs hoger scoort dan de commerciële dienstverlening."

Aanpassen

Toch ziet ook Gerards verbeterpunten. De interne veranderingssnelheid bijvoorbeeld; het vermogen om de inzet van medewerkers aan te passen aan nieuwe bedrijvigheid. "Bijna de helft van alle organisaties en bedrijven scoort lager dan een 3,0. Dit komt mede door een beperkte flexibiliteit in de organisatie van het werk. Aspecten van het Nieuwe Werken (variabele werktijden, zelfroosteren, thuiswerken) worden nog weinig toegepast."