Geen bewaakte truckparking langs de A2 bij Weert

Een verzoek om langs de A2 bij Weert ter hoogte van de afslag Kelpen een beveiligde parkeerplaats voor vrachtwagens aan te leggen, is opnieuw afgewezen.
Net als in 2010 deed het bedrijf CAB Trucks in oktober van dit jaar een aanvraag om langs de Roermondseweg een truckparking aan te leggen.

Ladingdiefstal

Volgens CAB is er behoefte aan een bewaakte parkeerplaats vanwege een tekort aan verzorgingsplaatsen in de regio en vanwege de ladingdiefstallen.

Locatie

Het antwoord van de gemeente Weert is hetzelfde als vier jaar geleden. Er komt geen truckparking omdat de beoogde locatie in een gebied ligt met de bestemming 'agrarisch, met natuur- en landschapswaarden'.
In de structuurvisie 2025 van de gemeente staat verder dat in het gebied de bestaande landschapstypen moeten worden behouden en verstening moet worden tegengegaan.
Een truckparking hoort volgens Weert thuis op een bestaand bedrijventerrein.